BLANDA VARANDRA STIPENDIET ÅR 2017
GICK TILL GABRIEL TSHIMIDU OCH CECILIA ANDRÉN NYSTRÖM

LÄS MER

Gabriel Tshimidu tilldelas Blanda Varandra stipendiet 2017 om 100 000 kronor.

Motiveringen är: Gabriel kom som 11-årig flykting från krigets Kongo till en utsatt miljö i Toronto. Han räddades undan kriminalitet och droger genom fotbollen och organisationen FFA Global – Football For All. Genom ett stipendium kom Gabriel till Sverige, till Frälsningsarméns utbildning i frivilligt socialt arbete. Efter utbildningen fick Gabriel förfrågan om att starta en FFA Global-verksamhet bland utsatta ungdomar, framför allt ensamkommande flyktingungdomar, i södra Stockholm. Verksamheten använder fotbollen som motiverande kraft och den rymmer 30 - 40 deltagare som skriver på för att delta i hela programmet. Syftet är att hjälpa deltagarna utveckla sin fulla potential på fyra nyckelområden: sportsligt, akademiskt, socialt och existentiellt. Grundstenarna i verksamheten är fotboll, Life Class och mentorskap. Gabriel har genom sitt driv, sitt engagemang och sin positiva livssyn vänt svåra erfarenheter till en tillgång. Ett extremt underläge har förvandlats till en fördel, och han blivit en förebild och storebror för ett stort antal ungdomar som identifierar sig med honom och hans livsresa. Han har därmed också blivit en bra ledare med en stark identitet, vilket gör att ungdomarna vänder sig till Gabriel. Nu håller han i ledarutbildning för dessa ungdomar, med syftet att få ungdomarna att själva bli goda förebilder och ledare, i sina egna utsatta miljöer, och därmed påverka andra ungdomar i samma riktning.

Cecilia Andrén Nyström tilldelas Blanda Varandra stipendiet 2017 om 100 000 kronor.

Motiveringen är: Cecilia har utifrån viljan att förändra världen skapat en plattform som möjliggör för unga tjejer att stödja andra unga tjejer till ett bättre självförtroende och en bättre självkänsla. Detta har hon gjort genom att grunda och driva Futebol dá força, först i Mocambique och nu även i Sverige. Genom att använda sig av fotboll har hon skapat mötesplatser för tjejer att helt förutsättningslöst kunna träffas och ha roligt. Syftet har varit att stärka deras kunskap om vad de har för rättigheter och öka deras möjligheter att själva påverka sin framtid samt att förse dom med verktyg att hitta en positiv och bra väg genom livet, men även för att unga kvinnor skall leva ett självständigt, hälsosamt och säkert liv. Cecilia ser inte bara till att tjejer från olika kulturer träffas och integreras med varandra utan hon är även en god entreprenör som arbetar för ett gott samarbete med näringsliv, olika föreningar och offentligheten i allmänhet. Idag finns Futebol dá força på ett stort antal platser i Stockholm. Ledarna, på de olika platserna, bildar ett starkt nätverk där de får stöd och råd av varandra, över gränserna, i ett ”segregerat Stockholm”.

VEM SKA FÅ BLANDA VARANDRA STIPENDIET 2018?

Nominera dig själv eller någon du känner som brinner för integration och mångfald?

Stipendiet ska tilldelas någon eller några som på ett inspirerande och nyskapande sätt gör eller gjort en insats för att skapa engagemang och framtidstro hos barn och unga för ett inkluderande, mångkulturellt huvudstadsområde. Tipsa oss gärna genom att fylla i formuläret på nomineringssidan. Har du några frågor om nomineringen/stipendiet är du välkommen att kontakta oss.

Stipendiet består av en summa på upp till 200 000 SEK. Summan betalas ut i sin helhet vid ett tillfälle och delas lika mellan stipendiater i det fall stipendiet tillfaller fler än en mottagare. Är stipendiemottagaren omyndig, kommer stipendiepengarna att betalas ut när personen fyller 18 år. Gålöstiftelsen tar emot nominering av kandidater från november – februari. Skriftliga förslag till mottagare av stipendiet kan inges av enskilda, organisationer, skolor e dyl. Nomineringen ska innehålla en motivering. Stipendiets mottagare ska vara i åldergruppen 16-28 år och ska ha genomfört, eller genomför, en insats, verksamhet eller ett projekt som motsvarar stipendiets syfte Stipendiets mottagare ska dela Gålöstiftelsens grundvärderingar och vara villig att dela med sig av sina erfarenheter för att inspirera andra.

Kriterier för urval

Mottagare för Blanda varandra stipendiet ska uppfylla följande kriterier:

  1. Vara i åldergruppen 16-28 år
  2. Ska ha genomfört, eller genomför, en insats, verksamhet eller ett projekt som motsvarar stipendiets syfte
  3. Vara villig att dela med sig av sina erfarenheter för att inspirera andra
  4. Dela Gålöstiftelsens grundvärderingar

Stipendiets syfte

Med Blanda varandra stipendiet vill vi stärka projekt eller individer som på ett inspirerande och nyskapande sätt arbetar för integration och mångfald bland barn och unga i Stockholmsområdet. Stipendiet tilldelas en eller flera personer vars idé/projekt/verksamhet är relaterad till skola och utbildning och berör elever i skola eller vuxenutbildning.

Gålöstiftelsens värderingar

  1. Att verka enligt FN.s barnkonvention
  2. Alla människors lika värde
  3. Barn och ungas välfärd
  4. Ett inkluderande samhälle
  5. Barn och ungas rätt till utbildning

TILL NOMINERINGSSIDAN

KONTAKTA OSS


Ingemar Persson

Generalsekreterare i Gålöstiftelsen. Har ni frågor om Gålöstiftelsen och dess verksamheter kan ni kontakta Ingemar och honom når ni på ingemar(at)galostiftelsen.se eller på telefon 070-756 62 02

Jonas Rosdahl

Ansvarig för Blanda varandra stipendiet. Har ni frågor om Blanda varandra stipendet får ni gärna kontakta Jonas på jonas(at)galostiftelsen.se eller telefon 070-767 19 13

Skriv till oss!

Vill ni skicka vanlig post till oss går det också bra. Vår adress är: Gålöstiftelsen, Box 7444, 103 91 Stockholm. Avseer det Blanda varandra stipendiet så skriv gärna det på kuveret.

Ni hittar oss på Norrlandsgatan 12 i Stockholm