Nominera dig själv eller någon du känner som brinner för integration och mångfald?

Gålöstiftelsen har varit ett konkret stöd för utsatta barn i Stockholm sedan 1830. Mer än 180 år senare behövs vi mer än någonsin. Samhället har förstås genomgått omfattande förändringar under denna långa tid och på många sätt har de svagaste idag ett bättre skydd och den djupaste fattigdomen är inte lika uppenbar. Men samhället utsätts ständigt för nya utmaningar, en utveckling där det alltid finns grupper som far illa. I den starkt växande Stockholmsregionen är exempelvis segregationen ett allt större problem. Värst drabbas alltid barnen. Så var det 1830 och så är det fortfarande.

På Gålöstiftelsen har vi sedan länge en god insyn i många av de miljöer, i vår huvudstad, där unga hamnar i utanförskap. Vi ser också att om vi inte kan lyckas skapa en inkluderande stad för kommande generationer, kommer hela vårt samhälle att drabbas. Tillit, framtidstro och solidaritet försvinner och resultatet blir en exkluderande och kall huvudstad.

Men vi ser också så många exempel på motsatsen! Unga bryr sig. Om varandra. Om sin stad. Om sin framtid. Som har massor av kreativa idéer för hur vi ska skapa en bättre morgondag - för alla. Vi vill gärna finnas med för att uppmuntra sådana initiativ!

Det som kan tyckas vara en utopi blir plötsligt verklighet. Och det som verkade vara en fantasi, blev bevisad sanning. Det goda exemplets makt är stor och en viktig och bärande idé för att skapa förändring.

Gålöstiftelsens vision lyder: ”Genom att vara en stiftelse i tiden bidrar vi till en integrerad huvudstad där barn och ungdomar kan optimera sina livschanser”. Blanda Varandra stipendiet syftar till att stärka integration och mångfald genom att barn och unga ges förutsättningar för god utbildning, möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter och samhällsengagemang.

Stipendiet skall tilldelas en eller flera personer som på ett inspirerande och nyskapande sätt gör eller gjort en insats för att skapa engagemang och framtidstro hos barn och unga för ett inkluderande mångkulturellt huvudstadsområde. Den idé/ verksamhet/det projekt för vilket man söker detta stipendium, bör dessutom vara relaterad till skola och utbildning och beröra elever i skola eller vuxenutbildning. Så länge stipendiemottagarens insats uppfyller ovan beskrivna syfte kan projektet vara både avslutat eller pågående. Under en uppstartsfas kan stipendiet fungera som en sporre för att slutföra insatsen. I de fall där projektet är avslutat kan stipendiet ses som en belöning och uppmuntran att fortsätta.

Stipendiet består av en summa på upp till 200 000 SEK. Summan betalas ut i sin helhet vid ett tillfälle och delas lika mellan stipendiater i det fall stipendiet tillfaller fler än en mottagare. Är stipendiemottagaren omyndig, kommer stipendiepengarna att betalas ut när personen fyller 18 år. Gålöstiftelsen tar emot nominering av kandidater från november – januari. Skriftliga förslag till mottagare av stipendiet kan inges av enskilda, organisationer, skolor e dyl. Nomineringen ska innehålla en motivering. Stipendiets mottagare ska vara i åldergruppen 16-28 år och ska ha genomfört, eller genomför, en insats, verksamhet eller ett projekt som motsvarar stipendiets syfte Stipendiets mottagare ska dela Gålöstiftelsens grundvärderingar och vara villig att dela med sig av sina erfarenheter för att inspirera andra.