BLANDA VARANDRA STIPENDIET ÅR 2018
GICK TILL EMELIE JOHANSSON, ELIE GERGES
OMAR AL ZANKAH OCH LOUISE DEMERVIK

LÄS MER

Emelie Johansson tilldelas Blanda Varandra stipendiet 2018 om 50 000 kronor.

Motiveringen är: Emelie har genom sitt arbete i ”Fredagsfys” samarbetat med ”En frisk generation”, vilken nominerade Emelie som Ung ledare till Idrottsgalan 2017. Emelie har haft en bra uppväxt men har samtidigt brottats med sin egen kroppssyn. Hon har bl.a. fått flera barn med ADHD att börja med parkour, som är en individuell sport som passar bättre än lagidrotter för dessa barn. Emelie får alla barn och unga att känna sig speciella och en del av gemenskapen.

Elie Gerges tilldelas Blanda Varandra stipendiet 2018 om 50 000 kronor.

Motiveringen är: En eldsjäl inom Järfälla Basket, City Summer, Drive in & Open Gym. Elie har haft en tuff uppväxt omringad av kriminalitet, våld & missbruk. Han räddades undan ett ganska förutbestämt öde med hjälp av basket. Elie arbetar idag som klubbchef inom Järfälla Basket samt driver två projekt som möjliggör för barn i Järfälla kommun och även i kranskommuner att få umgås och göra meningsfulla och roliga saker på sin fritid. Tack vare Elies positiva syn har man idag en inkluderande, tolerant och öppen klubb, där alla är välkomna. Elies värdegrund bygger på demokrati, delaktighet, glädje och gemenskap.

Omar Al Zankah tilldelas Blanda Varandra stipendiet 2018 om 50 000 kronor.

Motiveringen är: Omar lärde sig sociala koder, Sveriges historia och om vårt samhälle och klarade av SFI på 40 dagar. Omar flyttade till Stockholm och kom i kontakt med Rotary i Gamla stan och med Mäster Olofsgården. Omar har idag många ”järn i elden”. Han har gjort/hjälpt till med en app på Lernia, som skall hjälpa/stödja nyanlända med allt från kontakter med myndigheter till hur man köper en biljett i tunnelbanan. Han jobbar för närvarande med ”Welcome App” som lanserades den 4 maj, och med den vill han få svenskar att äta lunch med nyanlända. Målet är att få ihop 10 000 luncher för höstens val. Omar är ett föredöme på alla sätt och lägger ner hela sin själ i att integrera nyanlända i det svenska samhället.

Louise Demervik tilldelas Blanda Varandra stipendiet 2018 om 50 000 kronor.

Motiveringen är: för sitt arbete inom Boo församling, där Louise arbetar med ungdomar som har hamnat på glid. Louise är dessutom engagerad i ”Våga va dig själv”, där hon bl.a. är lägeransvarig. Louise har själv ”gjort en resa” från en problematisk uppväxt till där hon är idag. Louise är med och skapar ett sammanhang som gör bestående skillnad i ungdomars liv.

VEM SKA FÅ BLANDA VARANDRA STIPENDIET 2019?

Nominera dig själv eller någon du känner som brinner för integration och mångfald?

Stipendiet ska tilldelas någon eller några som på ett inspirerande och nyskapande sätt gör eller gjort en insats för att skapa engagemang och framtidstro hos barn och unga för ett inkluderande, mångkulturellt huvudstadsområde. Tipsa oss gärna genom att fylla i formuläret på nomineringssidan. Har du några frågor om nomineringen/stipendiet är du välkommen att kontakta oss.

Stipendiet består av en summa på upp till 200 000 SEK. Summan betalas ut i sin helhet vid ett tillfälle och delas lika mellan stipendiater i det fall stipendiet tillfaller fler än en mottagare. Är stipendiemottagaren omyndig, kommer stipendiepengarna att betalas ut när personen fyller 18 år. Gålöstiftelsen tar emot nominering av kandidater från november – februari. Skriftliga förslag till mottagare av stipendiet kan inges av enskilda, organisationer, skolor e dyl. Nomineringen ska innehålla en motivering. Stipendiets mottagare ska vara i åldergruppen 16-28 år och ska ha genomfört, eller genomför, en insats, verksamhet eller ett projekt som motsvarar stipendiets syfte Stipendiets mottagare ska dela Gålöstiftelsens grundvärderingar och vara villig att dela med sig av sina erfarenheter för att inspirera andra.

Kriterier för urval

Mottagare för Blanda varandra stipendiet ska uppfylla följande kriterier:

  1. Vara i åldergruppen 16-28 år
  2. Ska ha genomfört, eller genomför, en insats, verksamhet eller ett projekt som motsvarar stipendiets syfte
  3. Vara villig att dela med sig av sina erfarenheter för att inspirera andra
  4. Dela Gålöstiftelsens grundvärderingar

Stipendiets syfte

Med Blanda varandra stipendiet vill vi stärka projekt eller individer som på ett inspirerande och nyskapande sätt arbetar för integration och mångfald bland barn och unga i Stockholmsområdet. Stipendiet tilldelas en eller flera personer vars idé/projekt/verksamhet är relaterad till skola och utbildning och berör elever i skola eller vuxenutbildning.

Gålöstiftelsens värderingar

  1. Att verka enligt FN.s barnkonvention
  2. Alla människors lika värde
  3. Barn och ungas välfärd
  4. Ett inkluderande samhälle
  5. Barn och ungas rätt till utbildning

TILL NOMINERINGSSIDAN

KONTAKTA OSS


Ingemar Persson

Generalsekreterare i Gålöstiftelsen. Har ni frågor om Gålöstiftelsen och dess verksamheter kan ni kontakta Ingemar och honom når ni på ingemar(at)galostiftelsen.se eller på telefon 070-756 62 02

Jonas Rosdahl

Ansvarig för Blanda varandra stipendiet. Har ni frågor om Blanda varandra stipendet får ni gärna kontakta Jonas på jonas(at)galostiftelsen.se eller telefon 070-767 19 13

Skriv till oss!

Vill ni skicka vanlig post till oss går det också bra. Vår adress är: Gålöstiftelsen, Box 7444, 103 91 Stockholm. Avseer det Blanda varandra stipendiet så skriv gärna det på kuveret.

Ni hittar oss på Norrlandsgatan 12 i Stockholm